کنسانتره آغازین (استارتر) گوساله ها

نخستین خوراکی است که می توان از هفته اول تولد در تغذیه گوساله به کار برد و خوش خوراکی آن باعث افزایش مصرف خوراک گوساله می شود.

از مزایای استفاده از استارتر می توان امكان زود از شیر گیری گوساله، رشد و توسعه سریع دستگاه گوارش و آمادگی برای ورود به مرحله ی بعدی یعنی از شیر گیری را نام برد.

آنالیز کنسانتره استارتر

راهنمای مصرف پیشنهادی

به طور متوسط مصرف استارتر در روزهای اولیه تغذیه در حدود ۵۰ گرم می باشد و سپس افزایش میابد. زمانی که گوساله بتواند ۲۰۰۰ گرم استارتر در سه روز داد متوالی از آن مصرف نماید می توان مرحله شیر گیری را انجام داد و مصرف استارتر را می توان تا سن ۶ ماهگی گوساله نیز ادامه داد.

ترکیبات

جو، ذرت، سبوس گندم، انواع کنجاله های پروتئینی، کربنات کلسیم، اکسید منیزیم، دی کلسیم فسفات، نمک، مکمل گاو شیری، مکمل ب کمپلکس، پروبیوتیک

کنسانتره ویژه پر شیر بهپرور

این نوع محصول جهت مصرف گاوهای با تولید بالا ( با میانگین بیشتر از ۳۰ کیلوگرم شیر در روز) تنظیم شده است و قادر است تمامی نیاز های نگهداری، رشد، تولید شیر و تولید مثل را تأمین نماید.

راهنمای مصرف پیشنهادی
به طور کلی بر اساس کمیت و کیفیت میانگین علوفه مصرفی به ازای هر ۲/۳ تا ۲/۷ کیلو گرم تولید شیر ۱ کیلوگرم از این نوع کنسانتره پیشنهاد می گردد.

ترکیبات
جو، ذرت، سبوس گندم، انواع کنجاله های پروتئینی، کربنات کلسیم، اکسید منیزیم، دی کلسیم، فسفات، نمک، مکمل گاو شیری، ملاس، پودر چربی، بی کربنات سدیم و توکسین بایندر.

کنسانتره پر شیر بهپرور

این نوع محصول جهت تغذیه گاوهای با تولید متوسط (میانگین تولید ۲۵ تا ۲۸ کیلوگرم شیر در روز) تنظیم شده است و قادر است تمامی نیاز های نگهداری، رشد و تولید گاو شیرده را تامین نماید.

راهنمای مصرف پیشنهادی
به طور متوسط بر اساس کمیت و کیفیت میانگین علوفه مصرفی به ازای هر ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم تولید شیر اکیلو گرم از این نوع کنسانتره مورد نیاز گاو شیری می باشد.

ترکیبات
جو، ذرت، سبوس گندم، انواع کنجاله های پروتئینی، کربنات کلسیم، اکسید منیزیم، نمک، مکمل گاو شیری پودر چربی، ملاس، بی کربنات سدیم، توکسین بایندر.

کنسانتره پرواری بهپرور

این نوع محصول جهت تغذیه گوساله های پرواری و به منظور افزایش میزان رشد و تولید گوشت در این گروه از دام ها تنظیم شده است.

راهنمای مصرف پیشنهادی
به طور کلی بر اساس کمیت و کیفیت علوفه مصرفی به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن زنده ۱/۵ تا ۱/۷۵ کیلو گرم از این نوع کنسانتره پیشنهاد می گردد.

ترکیبات
جو، ذرت، سبوس گندم، انواع کنجاله های پروتئینی، کربنات کلسیم، اکسید منیزیم، دی کلسیم فسفات، نمک، مکمل گاو شیری، ملاس، بی کربنات سدیم و توکسین بایندر.

کنسانتره تلیسه و گاو خشک بهپرور

این نوع محصول جهت مصرف گوساله های ماده (بالای ۷ ماه)، تلیسه های جوان و گاوهای خشک تنظیم شده است.

راهنمایی مصرف پیشنهادی
کنسانتره تلیه خشک روزانه بهمیزان ۲/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم به ازای هر رأس قابل مصرف می باشد.

ترکیبات
جو، ذرت، سبوس گندم، انواع کنجاله های پروتئینی، کربنات کلسیم، اکسید منیزیم، دی کلسیم فسفات، نمک، مکمل گاو شیری و ملاس.

فول فت سویا بهپرور (دانه سویای فرآوری شده)

از اساسی ترین نیازهای گاوهای شیرده پر تولید و تازه زا دریافت پروتئین و انرژی بالاست . دانه سویای فرآوری شده به روش حرارتی (اکسپنشن و اکسترود) به لحاظ دارا بودن میزان پروتئین و چربی بالا می تواند در تأمین این نیازهای مهم نقش ارزنده ای بازی کند.
گاوهای شیرده پر تولید و تازه زا همچنین نیاز به سهم قابل توجهی از پروتئین عبوری یعنی پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه دارند و دانه سویای فرآوری شده می تواند میزان زیادی از این نیاز را بر طرف کند. دانه سویا به لحاظ فرآوری حرارتی می تواند به میزان بیش از ۵۵ درصد پروتئین خود را به صورت غیر قابل تجزیه در شکمبه به ناحیه روده ها به صورت اسیدهای آمینه با کیفیت منتقل و عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاو شیرده را افزایش دهد. فول فت سویا به لحاظ دارا بودن مقدار زیادی چربی (۱۶ تا ۱۸ درصد) می تواند گاو شیرده را از نظر تأمین انرژی کافی یاری نماید. چربی دانه سویا به لحاظ دارا بودن بیش از ۵۰ درصد اسید چرب لینولئیک در تولید شیر نقش زیادی بازی می کند. دریافت انرژی کافی توسط گاوهای شیرده که در اوایل دوره شیردهی در توازن منفی انرژی هستند ، بسیار نقش تعیین کننده در تولید شیر ، تداوم شیردهی و عملکرد تولید مثل دارد.

مزایای تغذیه فول فت سویا بهپرور

  • حاوی پروتئین عبوری و چربی زیاد که موجب افزایش تولید شیر می شود
  • از آفت بیش از حد شرایط اسکور بدنی گاو جلوگیری می کند
  • با افزایش CLA شیر کیفیت چربی شیر و مواد لبنی را بهبود دهد
  • توکوفرول قابل توجهی در اختیار دام قرار می دهد
  • در مصرف پودر چربی جیره صرفه جویی ایجاد می کند
  • خوشخوراکی جیره را افزایش می دهد