خوراک ماهی قزل آلا

در تهیه فرمول های غذایی ماهی قزل آلا، جهت دستیابی به حداکثر میزان فيله، حداقل مقدار چربی و مناسب ترین ضریب تبدیل غذایی، از جدیدترین یافته های علمی در خصوص نوع و ترکیب مواد اولیه مناسب و مرغوب، ماشین آلات، تکنولوژی مدرن، تجارب، دستاوردهای علمی و نیروهای متخصص و کارآمد استفاده گردیده است.

ما به تولید شما وحفظ محیط زیست به یک اندازه اهمیت می دهیم

لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر و تامین بهتر نیازهای ویژه خود با شرکت بهپرور تماس حاصل فرمائید.

جدول آنالیز تقریبی

نوع خوراک آغازین رشد پرواری مولد
ماده مغذی ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 FT1 FT2 GT1 GT2 BT1 BT2
پروتئین خام (%) 52-55 40-43 36-38 40-43 38-40
چربی خام (%) 12-15 11-13 10-12 10-12 10-12
فیبر (حداکثر%) 2 2.5 3.5 3.5 3
فسفر قابل جذب (حداقل%) 1 0.8 0.7 0.8 0.8
رطوبت (حداکثر%) 10 10 10 10 10

مشخصات فیزیکی خوراک و راهنمای مصرف

اندازه خوراک (میلی متر) <0.4 0.4-0.6 0.6-1 1-1.5 1.5-2 2.2 2.8 3.5 4.5 6 8
وزن ماهی (گرم) <0.25 0.25-0.4 0.4-1 1-3 3-7 7-15 15-35 35-100 100-300 700-1000 >1000
طول ماهی (سانتیمتر) <2 2-3.5 3.5-4.5 4.5-6 6-8 8-9 9-14 14-18 18-27 >35 >35
دفعات غذادهی روزانه 24 8 7 6 6 5 3 3 3 1 1

جدول پیشنهادی برای غذا دهی

درجه حرارت آب (سانتیگراد) وزن ماهی (گرم)
تا 0.2 0.2 تا 1.5 1.5 تا 5 5 تا 12 12 تا 25 25 تا 40 40 تا 60 60 تا 90 90 تا 130 130 تا 180 180 <
طول ماهی (سانتی متر)
تا 2.5 2.5 تا 5 5 تا 7.5 7.5 تا 10 10 تا 12 12 تا 15 15 تا 17 17 تا 20 20 تا 22 22 تا 25 25 <
6 3.6 2.9 2.5 1.9 1.4 1.2 1 0.9 0.8 0.7 0.6
7 3.9 3.2 2.6 2.1 1.6 1.3 1.1 1 0.9 0.8 0.7
8 4.1 3.4 2.8 2.2 1.7 1.4 1.2 1 0.9 0.8 0.7
9 4.5 3.8 3 2.4 1.8 1.5 1.3 1.1 1 0.9 0.8
10 5.2 4.3 3.4 2.7 2 1.7 1.4 1.2 1.1 1 0.9
11 5.4 4.5 3.6 2.8 2.1 1.7 1.5 1.3 1.1 1 0.9
12 5.7 4.8 3.9 3 2.3 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1
13 6.1 5.1 4.2 3.2 2.4 2 1.6 1.4 1.3 1.1 1
14 6.7 5.5 4.5 3.5 2.6 2.1 1.8 1.5 1.4 1.2 1.1
15 7.3 6 5 3.7 2.8 2.3 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2
16 7.7 6.4 5.2 4 3.1 2.5 2 1.8 1.6 1.4 1.3
17 8.3 6.9 5.6 4.4 3.3 2.7 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4
18 8.7 7.2 5.9 4.7 3.5 2.8 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5
19 9.3 7.8 6.3 5.1 3.8 3 2.3 2 1.8 1.6 1.6
20 9.9 9.4 6.9 5.5 4 3.2 2.5 2.1 2 1.8 1.7