خوراک ماهی کپور

در تهیه فرمول های غذایی کپور ماهیان، با استفاده از مواد اولیه مرغوب که با تکنولوژی روز عمل آوری شده، ضمن تامین مواد مغذی مورد نیاز این آبزی، به کیفیت مناسب لاشه ماهی توجه خاصی مبذول شده است.

ما به تولید شما وحفظ محیط زیست به یک اندازه اهمیت می دهیم

لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر و تامین بهتر نیازهای ویژه خود با شرکت بهپرور تماس حاصل فرمائید.

جدول آنالیز تقریبی

نوع خوراک آغازین رشد پرواری مولد
ماده مغذی SC1 SC2 SC3 FC GC1 GC2 BC1 BC2
پروتین خام (حداقل%) ۴۵ ۳۸.۵ ۳۸.۵ ۳۳ ۲۸ ۲۲ ۳۰ ۳۴
چربی خام (حداقل%) ۶ ۶ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
فیبر (حداکثر%) ۱.۵ ۱.۵ ۱.۵ ۳ ۵ ۵ ۴.۵ ۴
خاکستر (حداکثر%) ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۹ ۹
فسفر قابل جذب (حداقل%) ۱.۱ ۱ ۱ ۰.۸ ۰.۷ ۰.۷ ۰.۸ ۰.۸
رطوبت (حداکثر%) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰

مشخصات فیزیکی خوراک و راهنمای مصرف

شکل فیزیکی خوراک آردی گرانول گرانول پلت پلت پلت
اندازه خوراک (میلی متر) ۰.۲-۰.۵ ۰.۵-۱ ۱-۲ ۲.۵ ۳.۵-۵ ۱۰
وزن ماهی (گرم) ۰.۱-۰.۵ ۰.۵-۲ ۲-۵ ۵-۵۰ ۵۰-۱۰۰۰ بیشتر از ۱۵۰۰
طول ماهی (سانتیمتر) کمتر از ۳.۵ ۳.۵-۵ ۵-۸ ۸-۱۴ ۱۴-۳۵ بیشتر از ۳۵
دفعات غذای روزانه ۱۰ ۸ ۸ ۴-۶ ۲-۴ ۱-۲

جدول پیشنهادی برای غذا دهی

وزن ماهی (گرم) کمتر از ۵ ۲۰-۵ ۵۰-۲۰ ۱۰۰-۵۰ ۳۰۰-۱۰۰ ۱۰۰۰-۳۰۰
درجه حرارت آب (سانتیگراد)
کمتر از ۱۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱.۵
۲۰-۱۷ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲
۲۳-۲۰ ۹ ۷ ۶ ۵ ۷ ۳
۲۶-۲۳ ۱۲ ۱۰ ۸ ۶ ۵ ۴
بیشتر از ۲۶ ۱۹ ۱۲ ۱۱ ۸ ۶ ۵