دان پلت ویژه پرورش جوجه های گوشتی

دان آماده بر اساس شرایط اقلیمی رایج ایران و کنترل ناهنجاریهای متابولیکی مرتبط با مصرف دان پلت و بر اساس شاخص اسید آمینه قابل هضم فرموله و بالانس گردیده است.

برنامه مصرف روزانه دان پلت به منظور کنترل سرعت رشد اوليه و تسریع رشد جبرانی تا قبل از رسیدن به سن ۴۲ روزگی طراحی شده است، بطوریکه وزن و ضریب تبدیل مناسبی در پایان دوره پرورش حاصل گردد.

پری استارترجوجه گوشتی بهپرور

دان ویژه هفته اول پرورش

ویژگی های خوراک ویژه هفته اول پرورش: دارای مواد اولیه به ویژه منابع پروتئینی با قابلیت هضم بالا بوده که به رشد اولیه دستگاه گوارش و جذب مواد مغذی در هفته اول کمک می کند. دارای سطح بالایی از اسیدهای چرب امگا۳ بوده که منجر به تکامل سیستم ایمنی بدن پرنده و ساخت ایمونوگلوبولینهای ضروری می شود.

شکل فیزیکی: پلت ۲ میلی متر با طول مناسب که موجب تحریک اشتهای پرنده، جذب کیسه زرده و بهبود مصرف خوراک می گردد.

میزان مصرف: ۱۵۰ گرم به ازاء هر پرنده در هفته اول پرورش می باشد.

نتیجه مورد انتظار: وزن پایان هفته اول ۴ برابر وزن اولیه پرنده

اجزا تشکیل دهنده: ذرت، کنجاله سویا، گلوتن ذرت، شیر خشک، روغن گیاهی، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری،DL- متیونین، – لیزین هیدروکلراید، 1- ترئونین، کولین کلراید، نمک، بی کربنات سدیم، دی یا مونو کلسیم فسفات، کربنات، کلسیم، جی بایند، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، پری بیوتیک و اسیدهای آلی.

اجزا تشکیل دهنده: کنجاله سویا، ذرت، گلوتن ذرت، روغن گیاهی، مونو یا دی کلسیم فسفات، کربنات کلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری، DL- متیونین، 1- لیزین هیدروکلراید، ترئونین، کولین کلراید، نمک، بی کربنات سدیم، آنزیم فیتاز، آنتی اکسیدان، اسیدهای آلی و جی بایند

بسته بندی: کیسه ۴۰ کیلویی دولایه

جهت دریافت برنامه مصرف روزانه و برنامه های مدیریتی همراه با دان پلت بهپرور با بخش فنی شرکت تماس بگیرید!